Duy trì và phát huy bề dày thành tích mà nhà trường đã đạt được, thế hệ trẻ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hiện nay tiếp tục giữ vững truyền thống tốt đẹp, tiếp ...